XPlanner - crowfunding kampaň

XPlanner

Mnozí z nás pamatujeme dobu, kdy vládla tužka a k tomu kalendář či papír na každodenní zaznamenávání našich poznámek a úkolů.

Ostatní
XPlanner

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Mnozí z nás pamatujeme dobu, kdy vládla tužka a k tomu kalendář či papír na každodenní zaznamenávání našich poznámek a úkolů.

Tato doba je ale už za námi a my máme dnes kdykoliv k dispozici nějaké zařízení, ať už je to PC, nebo řada mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety a jiné, které nám "papírování" plně nahradí. 


Aby tato zařízení přinášela a to především podnikatelům nějaký prospěch, musí být vybavena potřebným softwarem.

Rozhodli jsme se proto k vývoji webové i mobilní aplikace, s názvem XPlannerjehož cílem je výrazné zjednodušení práce a zvýšení efektivnosti v oblastech plánování činností a zakázek, nastavování splnitelnosti zakázek včetně organizace práce vlastních zdrojů (zaměstnanci, čas).

Aplikace bude primárně určena pro malé firmy příp. soukromníky, kteří podnikají v oborech servisních služeb, rozvážkových služeb, ale i třeba řemeslnických prací.

 
Využitelnost najde aplikace rozhodně i u dalších podnikatelských subjektů.

Podstatou SW by měla být mapová analýza dodavatelů, centrální automa-tický příjem a záznam zakázek a následné rozpracování zakázek do časo-vých úseků včetně termínů jejich plnění a organizace lidských zdrojů (zaměstnanců).

Při vlastním vývoji chceme vycházet z těchto předpokladů:

- Musí jít o uživatelsky přívětivý SW.
- Ovládání SW musí být nenáročné.
- SW musí umožňovat přidání dalších funkcionalit dle potřeb uživatelů.

Věříme v přínosnost našeho projektu u podnikatelů, která by měla napo-moci jejich ekonomickému rozvoji i jejich prosperitě.


Co si o tomto projektu myslíte?