Startovač - financování projektů

TLUMOČNÍCI PRO NESLYŠÍCÍ - crowfunding kampaň

Podpořit - TLUMOČNÍCI PRO NESLYŠÍCÍ

I když mají neslyšící oči na šťopkách, komunikace se slyšícími není žádný med. Podpořte prosím tlumočníky do znakového jazyka, bez kterých to nejde.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

750 Kč Vstup na společenskou akci pro neslyšící

Navíc k předchozím odměnám Vás s potěšením Vás přivítáme na nějaké společenské akci v "Domově" neslyšících. Veškeré bariéry Vám v průběhu akce pomůže překlenout tlumočník.
Aktuální program akcí najdete na našich webových stránkách.

Za 12 příspěvků v jednom roce dostanete pozvání na společenskou akci se zajímavým programem a při této příležitosti Vám předáme drobné dárky od nás i našich klientů.

Počet odměn není omezen