TLUMOČNÍCI PRO NESLYŠÍCÍ - crowfunding kampaň

TLUMOČNÍCI PRO NESLYŠÍCÍ

I když mají neslyšící oči na šťopkách, komunikace se slyšícími není žádný med. Podpořte prosím tlumočníky do znakového jazyka, bez kterých to nejde.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

„Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí“ popsala své pocity jedna nevidomá a neslyšící autorka. Jako tlumočníci do/z znakového jazyka pomáháme překlenovat komunikační bariéry mezi neslyšícími a slyšícími, aby mohli prožít stějně kvalitní žívot jako Vy.

CDS logo pro Starovač.jpg

Kvůli svému smyslovému postižení naráží neslyšící na nejrůznější bariéry každý den svého života.

  • Jen si představte, jak jde neslyšící sám něco vyřídit k přepážce na úřadě a pracovník se mu ze všech sil a z plných plic snaží přes dělící sklo vysvětlit byť i maličkost, ovšem neslyšící ho přece neslyší… a proto většinou nerozumí.
  • U lékaře je to podobné: pan doktor Vás vyšetří a pak odbornými termíny pečlivě vysvětluje diagnózu a možnosti léčby… a u toho většinou ťuká lékařskou zprávu do klávesnice počítače nebo psacího stroje, takže nemůžete odezírat, natož pohcopit něco z gest.
  • Když se přihlásíte do zájmového kurzu nebo se vydáte na společenskou volnočasovou akci, lektor nebo pořadatel musí svou pozornost rozdělit rovnoměrně mezi všechny účastníky, takže… pokud jste si nevzali tlumočníka, odcházíte s pocitem zbytečně ztraceného času a odnášíte si pouze minimum nových vědomostí a dovedností, anebo pouze pocit hlubokého zklamání.

Ve většinové slyšící společnosti je to pro neslyšící bez tlumočníka je to prostě těžké...

CDSPřednáška v ZJ.jpg

Co s tím dokážeme udělat?

  • zajistit, aby byli kvalifikovaní tlumočníci a sociální pracovníci pro sluchově postižené v Brně i nadále k dispozici

Tito pracovníci jsou schopni efektivně pomáhat neslyšícím v jejich každodenním životě, zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím, a tím překlenovat bariéry mezi neslyšícími a slyšícími.

  • nadále pořádat specializované akce pro neslyšící v brněnském „Domově“ neslyšících

Na těchto akcích získavají neslyšící spolehlivé informace v jazyku, kterému dobře rozumí, mohou klást otázky a rozšiřovat si své znalosti a dovednosti. Díky tomu mohou po celý svůj život pracovat na rozvoji své osobnosti.

CDS znakující klienti.jpg

K čemu finance poslouží?

Doposud jsme byli financováni z veřejných zdrojů formou dotací, ale z důvodu lidské chyby při vyplňování úředních formulářů jsme o tento zdroj dočasně přišli. Věříme, že i přes tento kritický výpadek se nám za pomoci Vašich darů podaří tuto důležitou organizaci udržet a pokrýt nejpotřebnější náklady, zejména osobní náklady na pracovníky, kteří jsou pro běžný život neslyšících v naší slyšící společnosti nepostradatelní. Pokud dostaneme více financí, budeme schopni poskytnout více služeb pro zajištění kvality života neslyšících a možná budeme schopni najmout další tlumočníky a sociální pracovníky, kteří se k nám v této smysluplné činnosti přidají.

Jak nám můžete pomoct Vy?

Díky Vašim darovaným finančním prostředkům udržíme v chodu organizaci, která zprostředkovává komunikaci a překlenuje bariéry mezi slyšící společností a neslyšícími. Kdokoliv z nás může nečekaně ztratit sluch nebo mít neslyšící dítě či vnouče, a tyto služby se pak i pro Vás mohou stát nepostradatelnou součástí života.

CDS znakování na děti.jpg

Je to opravdu tak důležité?

Dle zveřejněných statistik je v České republice zhruba 15 000 sluchově postižených, kteří se s vadou sluchu narodili, nebo jejichž vada vznikla v dětství. Přibližně 3 900 osob je těžce nedoslýchavých a asi 3 700 neslyší vůbec, a to od narození nebo o sluch přišli nejpozději v průběhu školní docházky. V České republice je asi 7 300 uživatelů znakové řeči. Celkový počet prakticky a úplně hluchých však bude mnohem větší, protože zcela ohluchnout je možné i ve vyšším věku. Celkový počet všech sluchově postižených osob v ČR dosahuje až cca 0,5 miliónu.

Neslyšící v Česku trápí akutní nedostatek tlumočníků ze znakového jazyka. O jediného tlumočníka se musí dělit odhadem 140 lidí. Služba, kterou neslyšícím přiznává zákon, je tak v praxi dostupná poměrně obtížně. Založení nové organizace v této oblasti je zdlouhavé a komplikované, a proto se ze všech sil stávající organizaci s tlumočníky a dalšími odbornými pracovníky udržet. Aby se nám to povedlo, nezbytně potřebujeme i Vaši pomoc.

Jak výstižně napsala slavná nevidomá a neslyšící americká spisovatelka, herečka a televizní moderátorka Hellen Kellerová: „Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.“ Připojte své síly k nám a pomozte nám prosím získat potřebné finanční prostředky, aby mohla tlumočnická organizace toto náročné období přežít.

Startovač team.jpg

 Moc Vám děkujeme!

Co si o tomto projektu myslíte?