TLUMOČNÍCI PRO NESLYŠÍCÍ | crowdfunding kampaň

TLUMOČNÍCI PRO NESLYŠÍCÍ

I když mají neslyšící oči na šťopkách, komunikace se slyšícími není žádný med. Podpořte prosím tlumočníky do znakového jazyka, bez kterých to nejde.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

„Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí“ popsala své pocity jedna nevidomá a neslyšící autorka. Jako tlumočníci do/z znakového jazyka pomáháme překlenovat komunikační bariéry mezi neslyšícími a slyšícími, aby mohli prožít stějně kvalitní žívot jako Vy.

CDS logo pro Starovač.jpg

Kvůli svému smyslovému postižení naráží neslyšící na nejrůznější bariéry každý den svého života.

 • Jen si představte, jak jde neslyšící sám něco vyřídit k přepážce na úřadě a pracovník se mu ze všech sil a z plných plic snaží přes dělící sklo vysvětlit byť i maličkost, ovšem neslyšící ho přece neslyší… a proto většinou nerozumí.
 • U lékaře je to podobné: pan doktor Vás vyšetří a pak odbornými termíny pečlivě vysvětluje diagnózu a možnosti léčby… a u toho většinou ťuká lékařskou zprávu do klávesnice počítače nebo psacího stroje, takže nemůžete odezírat, natož pohcopit něco z gest.
 • Když se přihlásíte do zájmového kurzu nebo se vydáte na společenskou volnočasovou akci, lektor nebo pořadatel musí svou pozornost rozdělit rovnoměrně mezi všechny účastníky, takže… pokud jste si nevzali tlumočníka, odcházíte s pocitem zbytečně ztraceného času a odnášíte si pouze minimum nových vědomostí a dovedností, anebo pouze pocit hlubokého zklamání.

Ve většinové slyšící společnosti je to pro neslyšící bez tlumočníka je to prostě těžké...

CDSPřednáška v ZJ.jpg

Co s tím dokážeme udělat?

 • zajistit, aby byli kvalifikovaní tlumočníci a sociální pracovníci pro sluchově postižené v Brně i nadále k dispozici

Tito pracovníci jsou schopni efektivně pomáhat neslyšícím v jejich každodenním životě, zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím, a tím překlenovat bariéry mezi neslyšícími a slyšícími.

 • nadále pořádat specializované akce pro neslyšící v brněnském „Domově“ neslyšících

Na těchto akcích získavají neslyšící spolehlivé informace v jazyku, kterému dobře rozumí, mohou klást otázky a rozšiřovat si své znalosti a dovednosti. Díky tomu mohou po celý svůj život pracovat na rozvoji své osobnosti.

CDS znakující klienti.jpg

K čemu finance poslouží?

Doposud jsme byli financováni z veřejných zdrojů formou dotací, ale z důvodu lidské chyby při vyplňování úředních formulářů jsme o tento zdroj dočasně přišli. Věříme, že i přes tento kritický výpadek se nám za pomoci Vašich darů podaří tuto důležitou organizaci udržet a pokrýt nejpotřebnější náklady, zejména osobní náklady na pracovníky, kteří jsou pro běžný život neslyšících v naší slyšící společnosti nepostradatelní. Pokud dostaneme více financí, budeme schopni poskytnout více služeb pro zajištění kvality života neslyšících a možná budeme schopni najmout další tlumočníky a sociální pracovníky, kteří se k nám v této smysluplné činnosti přidají.

Jak nám můžete pomoct Vy?

Díky Vašim darovaným finančním prostředkům udržíme v chodu organizaci, která zprostředkovává komunikaci a překlenuje bariéry mezi slyšící společností a neslyšícími. Kdokoliv z nás může nečekaně ztratit sluch nebo mít neslyšící dítě či vnouče, a tyto služby se pak i pro Vás mohou stát nepostradatelnou součástí života.

CDS znakování na děti.jpg

Je to opravdu tak důležité?

Dle zveřejněných statistik je v České republice zhruba 15 000 sluchově postižených, kteří se s vadou sluchu narodili, nebo jejichž vada vznikla v dětství. Přibližně 3 900 osob je těžce nedoslýchavých a asi 3 700 neslyší vůbec, a to od narození nebo o sluch přišli nejpozději v průběhu školní docházky. V České republice je asi 7 300 uživatelů znakové řeči. Celkový počet prakticky a úplně hluchých však bude mnohem větší, protože zcela ohluchnout je možné i ve vyšším věku. Celkový počet všech sluchově postižených osob v ČR dosahuje až cca 0,5 miliónu.

Neslyšící v Česku trápí akutní nedostatek tlumočníků ze znakového jazyka. O jediného tlumočníka se musí dělit odhadem 140 lidí. Služba, kterou neslyšícím přiznává zákon, je tak v praxi dostupná poměrně obtížně. Založení nové organizace v této oblasti je zdlouhavé a komplikované, a proto se ze všech sil stávající organizaci s tlumočníky a dalšími odbornými pracovníky udržet. Aby se nám to povedlo, nezbytně potřebujeme i Vaši pomoc.

Jak výstižně napsala slavná nevidomá a neslyšící americká spisovatelka, herečka a televizní moderátorka Hellen Kellerová: „Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.“ Připojte své síly k nám a pomozte nám prosím získat potřebné finanční prostředky, aby mohla tlumočnická organizace toto náročné období přežít.

Startovač team.jpg

 Moc Vám děkujeme!

Co si o tomto projektu myslíte?

 • Splněno 575 Kč (5 %)
 • U Patrona podporujete autora a projekt pravidelně. Pročtěte si popis projektu, ať se správně rozhodnete.
 • Cíl 1 10 000 Kč
  Cíl 2 25 000 Kč
  Cíl 3 45 000 Kč
 • 1 %
  1 2 3
 • Podpořte projekt
 • Tento projekt podporují 4 Patroni

Autor projektu

CDS pro sluchově postižené Brno - obrázek
 • projekt od CDS pro sluchově postižené Brno
 • Česká republika

Odměny (Rewards)

100 Kč měsíčně

Za dobrý skutek dobrý pocit

Každý dobrý skutek bude po zásluze odměněn: jistě Vás bude hřát dobrý pocit.

A pokud se necháte tímto pocitem zahřát 12x v roce, bude Vám jistě pěkně teplo a navíc dostanete pozvání na společenskou akci se zajímavým programem a při této příležitosti Vám předáme drobné dárku od nás i našich klientů.

Počet odměn není omezen

Podporují 2 Patroni

250 Kč měsíčně

Fotografie k tomu

K dobrému pocitu přidáme fotografie z naší aktuální činnosti, abyste na vlastní oči viděli, jak pomáháte.

Za 12 příspěvků v jednom roce dostanete pozvání na společenskou akci se zajímavým programem a při této příležitosti Vám předáme drobné dárky od nás i našich klientů.

Počet odměn není omezen

Podporuje 0 Patronů

500 Kč měsíčně

Fotokurz znakového jazyka

Kromě fotografií z akcí postupně získáte základní kurz znakového jazyka ve formě fotografií a slovního popisu spolu se zajímavostmi z této oblasti. Když pak potkáte někoho neslyšícího a zkusíte to, jistě budete radost na obou stranách. :)

Za 12 příspěvků v jednom roce dostanete pozvání na společenskou akci se zajímavým programem a při této příležitosti Vám předáme drobné dárky od nás i našich klientů.

Počet odměn není omezen

Podporuje 0 Patronů

750 Kč měsíčně

Vstup na společenskou akci pro neslyšící

Navíc k předchozím odměnám Vás s potěšením Vás přivítáme na nějaké společenské akci v "Domově" neslyšících. Veškeré bariéry Vám v průběhu akce pomůže překlenout tlumočník.
Aktuální program akcí najdete na našich webových stránkách.

Za 12 příspěvků v jednom roce dostanete pozvání na společenskou akci se zajímavým programem a při této příležitosti Vám předáme drobné dárky od nás i našich klientů.

Počet odměn není omezen

Podporuje 0 Patronů

1 000 Kč měsíčně

Videokurz znakového jazyka

K předchozím odměnám níže dostanete i pravidelný stručný videokurz znakového jazyka spolu se zajímavostmi o tomto komunikačním kódu. Možná pak časem nebudete na našich akcích potřebovat tlumočníka. :)

Za 12 příspěvků v jednom roce dostanete pozvání na společenskou akci se zajímavým programem a při této příležitosti Vám předáme drobné dárky od nás i našich klientů.

Počet odměn není omezen

Podporuje 0 Patronů

5 000 Kč měsíčně

Speciál pro podnikatele s velkorysým srdcem

Určeno pro všechny podnikavce se štědřejšími možnostmi.
Bude pro nás ctí nabídnout Vám u nás vhodné místo pro prezentaci Vaší podnikatelské či nepodnikatelské činnosti. Případně se můžeme domluvit i na jiné formě odměny, která by pro Vás byla atraktivní.

Za 12 příspěvků v jednom roce dostanete pozvání na společenskou akci se zajímavým programem a při této příležitosti Vám předáme drobné dárky od nás i našich klientů.

Počet odměn není omezen

Podporuje 0 Patronů