Strangers and Dragons - crowfunding kampaň

Podpořit - Strangers and Dragons

Projektem Strangers and Dragons chceme lidem vysvětlit, co jsou hry na hrdiny zač a ukázat všem, jak zábavné mohou tyto hry být.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

100 Kč měsíčně Podpora projektu

Jsme rádi, že se ti projekt líbí, a že tě naše videa baví. Za podporu moc děkujeme! :)
Tvoje jméno se objeví v titulcích na konci každé epizody.

Počet odměn není omezen

Periodická