Science Reveal - crowfunding kampaň

Podpořit - Science Reveal

Příroda, věda, technika, poznání, vzdělávání, kritické myšlení a zpracovávání informací. To jsou témata, kterým se věnujeme v Science Reveal.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

2 000 Kč měsíčně Docent

Vystoupím jako host v youtube pořadu (série a téma bude předem zkonzultováno).
Epizoda bude sdílena také na Facebooku.
+ odměny z nižších variant

Počet odměn není omezen

Periodická