Science Reveal - crowfunding kampaň

Podpořit - Science Reveal

Příroda, věda, technika, poznání, vzdělávání, kritické myšlení a zpracovávání informací. To jsou témata, kterým se věnujeme v Science Reveal.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

150 Kč měsíčně Žák

Získám přednostní přístup k příspěvkům vytvořeným na přání našimi patrony.
Získám přístup do VIP skupiny pouze pro tvůrce a patrony na Facebooku.
+ odměny z nižší varianty

Počet odměn není omezen

Periodická