Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

250 Kč Raymond Chandler - Modrá dahlia (tištěná kniha)

Najít „novou“ knihu od oblíbeného a zesnulého autora, jehož legendárního soukromého detektiva Phila Marlowa znají generace čtenářů a filmových fandů, je zázrak. Modrá dahlia, pro niž se vydal na hranici mezi životem a smrtí sám Chandler, takovým zázrakem je. Proč je dílo unikát? Kromě toho, že vychází poprvé česky, je jediným filmovým scénářem od samotného Chandlera.

Počet dostupných odměn: 10/10