Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

777 Kč DĚDCI - autorský výtisk věnovaný + vzkaz v lahvi

DĚDCI a osobní vzkaz o osobním vzkazu v každém literárním díle.

Počet dostupných odměn: 5/5