Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

111 Kč Obálky DĚDKŮ u vás ve schránce

Za příspěvek 111 Kč získáte sadu pohlednic s obálkami DĚDKŮ.

Počet odměn není omezen