Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

50 Kč Kulaté okénko - PLAVČÍK

Odpustili jste si kafe a sodovku nebo pivo nebo tak něco, abyste mohli publikovat v Kulatém okénku. Děkujeme za důvěru. Přejeme Vám, ať se daří!

Počet odměn není omezen