Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

4 444 Kč DĚDCI s věnováním+jméno uvnitř+ pozvání na křtiny

Tady je jasné, že se obracíme k fandům, bláznům do knih, do poezie, do bibliofilií - mecenášům. Doufáme, že vám DĚDCI udělají radost.

Počet odměn není omezen