Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

2 000 Kč DĚDCI - autorský výtisk věnovaný + jméno v knize

Vaše jméno vysázíme přímo do knížky. K tomu vám samozřejmě patří i autorský výtisk s věnováním.

Počet dostupných odměn: 20/20