Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

700 Kč Dárkové okénko - půlroční

Půlroční možnost publikovat v Kulatém okénku. Podporou projektu darujete tvůrčí prostor.

Počet odměn není omezen