Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

900 Kč VIDEOPOEZIE

Nabízíme i možnost Vaši poezii nebo krátkou prózu herecky zpracovat a natočit video, ukázky najdete na našem youtube kanálu. Tuto možnost velmi doporučujeme i jako dárek.

Počet odměn není omezen