Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Jsme spolek nadšenců. Tvoříme knihy. Obracíme se k nadšencům mezi čtenáři. Hledáme přímou cestu knih k lidem. A naopak.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

101 Kč Na Zónu - knihu

Guillaume Apollinaire - Pásmo/Zóna
století + jeden rok po prvním vydání překladu Karla Čapka
(v novém překladu Anny Valentové)

Tak nějak jsme si slíbili, že Zóna letos vyjde. Století + 1 rok si oslavu zaslouží. Máte rádi Apollinaira? Máte rádi Karla Čapka? Přáli byste si vznik knížky? Takové té, co ji pak sedmnáctileté ratolesti tahají z knihovny ven do parku na své podivné a jistě temné rejdy? Chtěli byste ještě nezrozenou knížku podpořit? Můžete!
Už víme, jak na to. S vaší pomocí Zónu vydáme!

Počet odměn není omezen