Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Jsme spolek nadšenců. Tvoříme knihy. Obracíme se k nadšencům mezi čtenáři. Hledáme přímou cestu knih k lidem. A naopak.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

50 Kč Na tištěné knihy a prostor pro tvůrce

Podporujete tajemnou a náročnou cestu od nápadu až na stolek nebo poličku, kam snadno dosáhneme. Odměnou Vám buďtež naše díky a především knížky. A nejen to. Přispíváte i na kulturní paměť a krásu jazyka českého, dobrý, ne?

Počet odměn není omezen