Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Jsme spolek nadšenců. Tvoříme knihy. Obracíme se k nadšencům mezi čtenáři. Hledáme přímou cestu knih k lidem. A naopak.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

100 Kč Kulaté okénko - důstojník

Pokud chcete jednorázově podpořit tenhle nápad a Kulaté okénko, prostor, kde může publikovat každý, jste tu správně. Děkujeme Vám a přejeme hodně radosti z podpořených tvůrců!

Počet odměn není omezen