Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Podpořit - Saturninova obývací loď

Jsme spolek nadšenců. Tvoříme knihy. Obracíme se k nadšencům mezi čtenáři. Hledáme přímou cestu knih k lidem. A naopak.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

250 Kč Ernest Hemingway - Nebezpečné léto (tištěná kniha)

Kniha líčí souboj na život a na smrt mezi dvěma největšími matadory své generace.
Hemingway ve smrtelně nebezpečném zápase ve španělských býčích arénách viděl také obraz svého zápasu literárního. V díle odkryl v dojemných symbolech mnohé z vlastního dramatu umělce, jenž vyvrcholil jen několik měsíců po dokončení Nebezpečného léta sebevraždou. Česká premiéra.

Počet dostupných odměn: 3/5