Saturninova obývací loď - crowfunding kampaň

Novinky - Saturninova obývací loď

Prostor pro tvůrce.

Knihy
Někdy se to tak sejde... Loď si může blahopřát, s takovými kmotříčky! Tři sudičky máme. A jaké! Obrázek

Loď tajně doufala, že budeme mít alespoň jednoho kmotříčka, který zasvětil život (nebo jeho slušný kus) pokorné službě textům jiných, tedy překladatele. Kmotříčka s pochopením pro ten sysifovský souboj s významem, na jehož konci (tam, kde má být vítězství) se zjistí, že zmizel rým - nebo věrohodnost - nebo je to PROSTĚ MOC DLOUHÝ...

A takového jsme našli - tedy - dokonce si našel on nás!

Rani Tolimat ale není jen překladatel. Je muzikant, lozí po horách, fotí, píše o technologiích; a žádné dobro si prostě nějak neumí držet dostatečně od těla. A navíc - je to kámoš. A o tom Loď něco ví. 

Jsme na naše sudičky jaxepatří pyšní!

Popořte DĚDKY i vy, jsou už na dosah!

(foto Alexandr Kobranov)

 

 

Loď má vážně kliku... Máme druhého kmotra! Obrázek

Druhou sudičkou DĚDKŮ je pan Jan Rejžek, porotce naší soutěže ve villonských baladách, novinář, básník, filmový a hudební kritik, milovník umění a slávista - tedy, krom všeho ostatního, o čem nevíme...

Moc si vážíme toho, že se jeho přísný zrak dívá na DĚDKY tak laskavě.

Popořte DĚDKY i vy, jsou už na dosah!

(Foto Whitte Charles)

U každého zrodu by měly stát dobré bytosti, které narozenému drží palce a přejí mu všechno dobré. I DĚDCI takové bytosti moc potřebují. Je nám velkou ctí vám první z nich představit. Představujeme prvního kmotra/sudičku DĚDKŮ Obrázek

Prvním kmotrem nebo chcete-li sudičkou či dobrou vílou DĚDKŮ se stal pan Jiří (X) Doležal, vítěz naší soutěže ve villonských baladách, novinář, básník, autor několika knih a spousty skvělých haiku, z nichž některá si můžete přečíst i v našem Kulatém okénku, milovník roztodivných zvířat, japonských mečů a zenové moudrosti - a jistě lecčehos dalšího, o čem se můžeme jen mlhavě dohadovat.

Každopádně je ale ctitelem poezie.

O to víc si vážíme toho, že naši nabídku této role v projektu přijal.

Popořte DĚDKY i vy, jsou už na dosah!

(Foto Zbynek Pecak)