Projekt Zdraví - crowfunding kampaň

Projekt Zdraví

Projekt Zdraví je program zaměřený na vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu pro skupiny dětí, seniorů a pedagogických pracovníků.

Ostatní
Projekt Zdraví

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Projekt Zdraví je program zaměřený na edukaci v oblasti zdravého životního stylu pro skupinu dětí, seniorů a pedagogických pracovníků. Zaměřuje se na koncepční a navazující vzdělávání jednotlivých skupin, kde je důraz kladen na zábavnost a odbornost programu. Kvalitu programu garantují akreditace MŠMT společně s odborným týmem pedagogických pracovníků. Programy jsou vytvářeny v rámci úzké spolupráce s odborníky jako jsou školy, pedagogové, psychologové, výživoví poradci, lékaři, nutriční specialisté, sociální pracovníci, seniorské domy atd.
Součástí programů, jsou i pohybové aktivity, které jsou vždy přizpůsobené pro danou skupinu cvičenců.

 

Projekt Zdraví obsahuje dva základní programy:

 

Projekt Zdraví dětem je zaměřený na boj s dětskou obezitou a poruchy příjmu potravy. Součástí projektu jsou i kurzy Zdravé školní klima, které si kladou za cíle nastartování či prohloubení pozitivní interakce mezi žáky v kolektivu a s třídním učitelem. Jedná se o přednášky, kurzy akreditované MŠMT, vytvořené za pomoci odborných pedagogických pracovníků pro danou oblast a určitou věkovou skupinu dětí a mládeže.
Při tvorbě přednášek jsme využili spolupráce s dětskými nutričními poradci, pedagogickými psychology, metodiky primární prevence, pedagogicko-psychologickými poradnami, učiteli z mateřských, základních a středních škol. Součástí programu jsou i odborníci na tělovýchovu a sport.

Projekt Zdraví nás baví je zaměřený především na zdravý životní styl u seniorů. Program je koncipován jako volnočasová aktivita v domech pro seniory a seniorských klubech. Jedná se o přednášky, kurzy, semináře vytvořené za pomoci odborných pracovníků, kdy forma i obsah je přesně přizpůsoben pro danou skupinu klientů a jejich potřeby. Důraz je kladen na zábavnost a aktivní zapojení seniorů do seminářů. Program obsahuje mnoho praktických činností, které seniory pozitivně motivují k aktivnímu životu v rámci fyzických i psychických možností. Při tvorbě přednášek jsme využili spolupráce s odbornými pracovníky z center pro seniory, lékaři, sociálními pracovníky, nutričními specialisty a odborníky na rekondiční pohybové aktivity.

Co si o tomto projektu myslíte?