Pravidelný Jupiter - crowfunding kampaň

Podpořit - Pravidelný Jupiter

Pravidelná podpora sci-fi a fantasy časopisu, ktorá nám pomôže udržať úroveň a možno získať zahraničné poviedky

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

8 EUR měsíčně Rozšírená podpora

základná podpora + Jupiter 10 + poďakovanie v časopise

Počet odměn není omezen

Periodická