Nebuď Knedlík! - crowfunding kampaň

Podpořit - Nebuď Knedlík!

Překládáme videa o psychologii, morálce a osobním rozvoji, abychom mohli lépe fungovat jako jednotlivci i jako společnost.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

500 Kč Patron videa

Totéž co u předchozích + budete uvedeni jako patron v popisku jednoho videa dle vašeho výběru na Facebooku i Youtubu. Jedno video může mít maximálně pět patronů

Počet odměn není omezen