NasTub.cz a NasFace.cz - crowfunding kampaň

Podpořit - NasTub.cz a NasFace.cz

Motto: „Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl svobodně říkat.“

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

10 000 Kč měsíčně Sponzor

Jsme na společné vlně. Díky, že s námi sdílíte svoji energii.

Počet odměn není omezen

Periodická