Místo problémů - crowfunding kampaň

Podpořit - Místo problémů

Neformální podcast o přemýšlení, řešení problémů, abstrakci a netradičních úhlech pohledu pro ty, kteří se nespokojí s jednoduchým vnímáním světa.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

2 022 Kč měsíčně Abstraktor

Ne zcela nadčasový příspěvek, protože chceš naši tvorbu generalizovat!

-Získáš odměny Protraktora.
-Můžeš přijít do podcastu jako host.
-Dostaneš přístup k cenzurovaným kouskům z natáčení.
-Můžeš s námi posedět nad nápojem.
-Máš možnost s námi cokoli zkonzultovat nebo si od nás nechat vysvětlit nějaký abstraktní koncept.

Počet dostupných odměn: 10/10

Periodická