Podpoř Kyborgismus v ČR - crowfunding kampaň

Podpořit - Podpoř Kyborgismus v ČR

"Člověk je cosi, co má býti překonáno. Co jste udělali pro to, aby byl překonán?"

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

666 Kč Vstupenka na slavnostní premiéru KYBORG filmu

Na přelomu roku 2020/2021 vyjde celovečerní dokumentární film o českém kyborg hnutí. Premiéra tohoto snímku proběhne jako slavnostní promítání za účasti tvůrců a kyborgů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Počet odměn není omezen