Podpoř Kyborgismus v ČR - crowfunding kampaň

Podpořit - Podpoř Kyborgismus v ČR

"Člověk je cosi, co má býti překonáno. Co jste udělali pro to, aby byl překonán?"

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

200 Kč měsíčně Live-streamy z TRANSFORMATION MASS

Czyborg spolek organizuje pravidelně akce zvané TRANSFORMATION MASS, kde dochází k živým implementacím kyborg orgánů a nových smyslů. Součástí této veřejné akce jsou i přednášky o daném "experimentu".

Počet odměn není omezen

Periodická