Podpoř Kyborgismus v ČR - crowfunding kampaň

Podpořit - Podpoř Kyborgismus v ČR

"Člověk je cosi, co má býti překonáno. Co jste udělali pro to, aby byl překonán?"

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

100 Kč měsíčně Vstup na akce Czyborg spolku

Czyborg spolek organizuje každý měsíc pořádá veřejné setkání a/nebo přednášku o nových modifikacích. Příspěvkem 100 Kč měsíčně má přispěvatel na daný měsíc vstup na tyto akce.

Počet odměn není omezen

Periodická