Dobré vědět - crowfunding kampaň

Podpořit - Dobré vědět

Kombinace popularizace vědy a špatného humoru.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

70 Kč měsíčně Dobrá duše

Když si myslíte, že jsme super, ale nemáte moc kačky. Dostanete přístup k videím z natáčení a možnost hlasovat o budoucích tématech.

Počet odměn není omezen

Periodická