Startovač - financování projektů

Brain We Are Podcast - crowfunding kampaň

Podpořit - Brain We Are Podcast

2 Neurovědci, které fascinuje mozek a vše kolem. Využíváme poznatky vědy, filosofie, psychologie a naší zkušenosti k zlepšování každodenního prožívání

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

2 800 Kč Osobní setkání a individuální optimalizace

Můžete se s námi osobně setkat v Praze a hodinu se individuálně pobavit o optimalizaci vaší zkušenosti, pokud by byl zájem. Pokud ne, jednoduše spolu budeme sdílet chvíli časoprostoru.

Počet dostupných odměn: 25/25