Startovač - financování projektů

Brain We Are Podcast - crowfunding kampaň

Podpořit - Brain We Are Podcast

2 Neurovědci, které fascinuje mozek a vše kolem. Využíváme poznatky vědy, filosofie, psychologie a naší zkušenosti k zlepšování každodenního prožívání

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

1 250 Kč Soukromý video hovor

Všechny výše zmíněné odměny + hodinový soukromý video hovor, kde si můžeme jen popovídat, či poradit s optimalizací vaší každodenní zkušenosti.
Pokud by nebyl zájem, můžeme domluvit alternativní možnost.

Počet dostupných odměn: 20/20