Jsme za půlkou!
25. 3. 2019

Jsme za půlkou!

Milí přátelé, díky vaší velkorysosti se během prvního týdne sbírky podařilo vybrat víc než polovinu cílové částky. Moc děkujeme! Druhá polovina bude určitě náročnější, ale věříme, že s vaší pomocí to zvládneme. Dejte prosím o této akci na Startovači vědět svým přátelům a známým – těm, kterým by Hadjadjova knížka mohla udělat radost. Jako poděkování vám přinášíme rozhovor s překladatelkou Pavlou Doležalovou z Filozofické fakulty MU v Brně, která převedla do češtiny Hadjadjovy knihy Jak dnes mluvit o Bohu? a Když je všechno na cestě ke zkáze. Vaše CDK

 

Rozhovor s Pavlou Doležalovou o překládání Fabrice Hadjadje

Fabrice Hadjadj píše jedinečným stylem, který obsahuje spoustu nečekaných přirovnání, vtipných paradoxů a rozmanitých odkazů k literárním či filosofickým dílům. Jak se ti takové texty překládají?

 Nakonec dobře, protože můžu zapojit jazykovou obrazotvornost, a to je na překládání zajímavé. Ale zezačátku si při čtení říkám, co si to zase vymyslel za obraty, a trošku se s ním hádám. Moc rád totiž používá výrazy, které ve francouzštině znamenají několik věcí najednou a v jiných jazycích už ne, a přitom to, co pak říká, platí pro každou z těch věcí, takže se nedá žádný význam vynechat. A vždycky mě přiměje přečíst řadu dalších textů, ze kterých cituje.

Jako čtenář jsem vždy oceňoval pokoru a sebeironii, s nimiž Hadjadj vystupuje. Přijde mi, že je to u francouzských autorů – i těch náboženských – neobvyklé, nebo se mýlím?

 Hadjadj se vyjadřuje velice promyšleně a ví, že s humorem a případně i ironií jsou závažné myšlenky lépe přijatelné, a zároveň asi bude, jak říkáš, pokorný nebo vnitřně srovnaný člověk, takže se nevynechává a nešetří, když něco kritizuje. A to, když předem upozorňuje posluchače, že o tak vysokém tématu lze mluvit pouze koktavě a nedokonale, asi myslí upřímně – obvyklejší bývá, že se o důležitém tématu musí pojednávat s odpovídající důležitostí.

V čem se nová knížka Když je všechno na cestě ke zkáze odlišuje od prvního česky vydaného překladu Jak dnes mluvit o Bohu?

 Jak dnes mluvit o Bohu? je podle autora evangelizační anti-pomůcka, takže se tu skutečně většinou rozebírá, jak mluvit, zatímco v této nejde o to, jak mluvit, ale jakými lidmi být. A pokud jde o styl, oba texty jsou původně přednášky, takže jsou tu slovní hříčky a přirovnání, kterými posluchače trošku provokuje, aby v sále neusnuli, takže pak nevíš, jak vyznějí na papíře…

Čím tě nová kniha zaujala?

 Tím, jak se dívá i na ty nejsoučasnější situace očima člověka, který má víru jak biblické postavy. A k tomu s velkým vtipem – odstavce o nebezpečí virtuality, ovšem spíš té „taťkovské“, jsou velice osvěžující, stejně jako krátká sci-fi o high-tech evangelizaci.  

Rozhovor připravil Jan Vybíral, redakce CDK